Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός: Συνέντευξη στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης – TV100

title https://www.youtube.com/watch?v=NRtplfYFpKw