ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 • Στο εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις με σύγχρονες μοριακές μεθόδους (PCR, RT-PCR, Sequencing, FACS) που αφορούν:

  Έλεγχος μεταλλάξεων MEFV για τον Οικογενή Μεσογειακό πυρετό (Familial Mediterranean fever, FMF) € 230
  Έλεγχος μεταλλάξεων BTK για την φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (X-linked agammaglobulinemia,
  XLA)
  € 350
  Έλεγχος μεταλλάξεων για JAK2 (JAK2 κινάση) για την Αληθή Πολυκυτταραιμία, την Ιδιοπαθή
  Θρομβοκυττάρωση και την Πρωτοπαθή Μυελοϊνωση (Jak-2 entire coding mutations)
  € 230
  Έλεγχος μεταλλάξεων για τον παράγοντα V-Leiden (θρομβοφιλία V-Leiden) € 80
  Ανίχνευση DNA Mycobacterium tuberculosis με PCR (μοριακή διάγνωση φυματίωσης) € 150
  Προσδιορισμός ανοσοφαινότυπου με κυτταρομετρία ροής(Flow Cytometry, FACS) € 50 ανά CD αντιγόνο
  ΕΚΤΥΠΩΣΗ

  Για την αποστολή δείγματος προς εξέταση δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
  Ιδιότητα
  Κωνσταντίνος Ρίτης Καθηγητής Παθολογίας, Αιματολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου
  Παναγιώτης Σκένδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
  Ιωάννης Μητρούλης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας
  Χαράλαμπος Παπαγόρας Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας
  Ακριβή Χρυσανθοπούλου Βιολόγος, PhD
  Αναστασία-Μαρία Νάτση Μοριακή Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας
  Χριστίνα Αντωνιάδου Ειδικευόμενη Παθολογίας, Υποψήφια Διδάκτορας
  Ευστράτιος Γαβριηλίδης Ειδικευόμενος Παθολογίας, Υποψήφιος Διδάκτορας
  Μαρία Ντινοπούλου Μοριακή Βιολόγος, MSc
  Δημήτριος Ρίτης Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD
  Ευγένιος Παύλος Φυσικός, MSc
  Βικτώρια Τσιρονίδου Βιολόγος, Μέλος ΕΤΕΠ ΔΠΘ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ & ΗΠΑΤΟΣ