ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ & ΗΠΑΤΟΣ