Βραβείο “National Scholar Award 2017”

Η μελέτη με τίτλο “Active Ulcerative Colitis is characterized