ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΛΑΜΠΡΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΛΑΜΠΡΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ