Ιατρικό Τμήμα ΔΠΘ και Ά Παθολογική Κλινική

Παρουσίαση του τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο