Θεραπεία διάσωσης στη σοβαρή COVID-19

Δείτε εδώ το πρωτόκολλο συνδυασμένης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας διάσωσης (rescue