Επικαιρα θέματα Φλεγμονής και Θρόμβωσης

Διήμερο Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο έλαβε χώρα στις 23 και 24