ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΙΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)

Φεβρουάριος 2022

Ο κ. Ρίτης, [email protected] γεννήθηκε στις 04/12/1957 στην Ηράκλεια Σερρών.

Τίτλοι σπουδών και παρούσα εργασιακή κατάσταση

-1981: Πτυχίο Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

-1988: Απόκτηση της ειδικότητας της Παθολογίας.

-1991: Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Άριστα).

-1997: Απόκτηση της ειδικότητας της Αιματολογίας

Είναι μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας (αρχικά ως λέκτορας Παθολογίας), από το 1993. Εκλέχτηκε Καθηγητής Παθολογίας του ΔΠΘ (2011). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας του ΔΠΘ (2013….σήμερα) και Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΑ (2015…σήμερα).

Επιστημονική δραστηριότητα

Το εκπαιδευτικό έργο του κ. Ρίτη είναι πολύχρονο (περισσότερο από 30 χρόνια) και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε επιστημονικές συναντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ως Διευθυντής της Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), έχει προσφέρει μακροχρόνια σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία στη νοσηλεία, παρακολούθηση και μελέτη ασθενών με χρόνια φλεγμονώδη, αιματολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Επίσης είναι υπεύθυνος του ΕΙ Παθολογίας-Αυτοάνοσων Νοσημάτων του ΠΓΝΑ, που αποτελεί και κέντρο αναφοράς και γενετικού ελέγχου για τα αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα.

Η ερευνητική του δραστηριότητα, τόσο στο διδακτορικό του στην Ελλάδα, όσο και στη μεταδιδακτορική του έρευνα στη Σουηδία, ήταν προσανατολισμένη στη μεταφραστική έρευνα σε κλινικά μοντέλα ανοσολογίας. Τα τελευταία 17 χρόνια, το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην μελέτη των μηχανισμών της φλεγμονής και της αλληλεπίδρασης φλεγμονής και θρόμβωσης (θρομβοφλεγμονή/ανοσοθρόμβωση), στα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, στην αυτοανοσία και στις λοιμώξεις. Η ερευνητική ομάδα του καθ. Κ. Ρίτη (www.inflathrace.gr) είναι μεταξύ των κυριότερων διεθνώς στην μελέτη των ουδετεροφίλων και της NETωσης σε κλινικά μοντέλα φλεγμονής και θρόμβωσης και πρωτοπόρα στη θεραπευτική των IL-1-διαμεσολαβούμενων νοσημάτων με βιολογικούς παράγοντες.

Ο κ. Ρίτης περιέγραψε, (Ritis  K, J. Immunol 2006), για πρώτη φορά μηχανισμό ανοσοσθρόμβωσης σε ανθρώπινο κλινικό μοντέλο. Η μελέτη αυτή σε συνδυασμό με την μακροχρόνια έρευνά του στην θρομβοφλεγμονή, είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη δημοσίευση, ολοκληρωμένης και παγκόσμια αποδεκτής ως έρευνας αναφοράς, της περιγραφής προτεινόμενου μηχανισμού της ανοσοθρόμβωσης στην COVID-19, (Skendros P, JCI 2020).

Ο Καθηγητής Κ. Ρίτης έχει επιβλέψει και ολοκληρώσει 12 διδακτορικές διατριβές. Συνεργάζεται σήμερα ενεργά με περισσότερα από 30 εργαστήρια και κλινικές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και συντόνισε σημαντικές πρωτότυπες διεθνείς δημοσιεύσεις (PubMedlink, συνολικός impact factor/δείκτης απήχησης>800, μέσος δείκτης απήχησης 6,41 citations>14.500 και h-index 44, σύμφωνα με Google Scholar https://scholar.google.gr/citations?user=Bbk_znMAAAAJ&hl=el).  Ήταν κύριος ερευνητής σε ανταγωνιστικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 20/ετίας περίπου 2.000.000 ευρώ και είναι κάτοχος, ως κύριος ερευνητής, τεσσάρων διεθνών πατεντών.