Παρουσίαση του τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της πιστοποίησής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Το τμήμα του video που αφορά το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας της A’ Παθολογικής Κλινικής αρχίζει από το 33:12

Για να δείτε την ολόκληρη την παρουσίαση,  ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=7fmesmWTOhI