Αποκάλυψη του μηχανισμού ανοσοθρόμβωσης στην Covid 19: Συνέντευξη στo ThrakiNet

Η ερευνητική ομάδας μας αποκαλύπτει τον μηχανισμό ανοσοθρόμβωσης στην Covid 19