Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός: Συνέντευξη στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης – TV100