Δείτε εδώ το πρωτόκολλο συνδυασμένης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας διάσωσης (rescue treatment) που εφαρμόζει η κλινική μας σε ασθενείς

με COVID-19, σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, και δυσμενή πρόγνωση.