ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-14:00
Στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΓΝΑ, Νο: 17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00
Στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΓΝΑ, Νο: 17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-13:00
Στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΓΝΑ, Νο: 21

ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ  10:00-13:00
Στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΓΝΑ, Νο: 21

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10:00-13:00
Στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΓΝΑ, Νο: 17