Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Κωνσταντίνος Ρίτης Καθηγητής Παθολογίας, Αιματολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου
Παναγιώτης Σκένδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Ιωάννης Μητρούλης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας
Χαράλαμπος Παπαγόρας Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας
Ακριβή Χρυσανθοπούλου Βιολόγος, PhD
Αναστασία-Μαρία Νάτση Μοριακή Βιολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας
Χριστίνα Αντωνιάδου Ειδικευόμενη Παθολογίας, Υποψήφια Διδάκτορας
Ευστράτιος Γαβριηλίδης Ειδικευόμενος Παθολογίας, Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαρία Ντινοπούλου Μοριακή Βιολόγος, MSc
Δημήτριος Ρίτης Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD
Ευγένιος Παύλος Φυσικός, MSc
Βικτώρια Τσιρονίδου Βιολόγος, Μέλος ΕΤΕΠ ΔΠΘ