Πρόγραμμα ΠΡΕΝΕΔ 99

Μελέτη του μεταγραφικού παράγοντα IRF1 στην εξωπνευμονική φυματίωση.

Προϋπολογισμός 4.000.000 δρχ.

Αναπληρωτής ΕΥ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ