Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» – ΓΓΕΤ

Διερεύνηση νέων φλεγμονωδών μηχανισμών σε χρόνια αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα και νοσήματα όπως ο Oικογενής Μεσογειακός Πυρετός και άλλα περιοδικά σύνδρομαπυρετού, η Ουρική Αρθρίτιδα, η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και οι υπότυποι της όπως η νόσος του Still και η νόσος του Crohn.

Συνολική χρηματοδότηση προγράμματος 1.000.000,00 €.

Ποσό χρηματοδότησης για το ΔΠΘ 250.000,00 €.

Συντονιστής Δ. Μπούμπας (ΙΤΕ Κρήτης), Τμήμα Ιατρικής Κρήτης, Novartis, και Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ.

ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης – ΕΛΗΞΕ.