Πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης ΓΓΕΤ-ΕΠΑΝ

Μοριακή Ιατρική και Ανοσολογία – Από τη βασική έρευνα στη κλινική εφαρμογή (Δίκτυο εργαστηρίων βασικής και εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής και Ανοσολογίας.

ΔΡΑΣΗ: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», 2003.

Προϋπολογισμός για ΔΠΘ 19.800,00 €.

ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης – ΕΛΗΞΕ.