Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΛΚΕ

Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κωδικός: 81817

ΕΥ: Κ. Ρίτης.