Πρόγραμμα ΓΓΕΤ-ΠΡΕΝΕΔ 1995

Μελέτη του ρόλου των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών κινάσης της τυροσίνης της ομάδας Btk (Bruton’s tyrosine kinase) στην δημιουργία και εξέλιξη του λευχαιμικού κυττάρου.

Προϋπολογισμός 10.000.000 δρχ.

Κύριος Ερευνητής: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.