Προσωπικό

  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Κωνσταντίνος Ρίτης Καθηγητής Παθολογίας, Αιματολόγος, Διευθυντής Κλινικής