Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-14:00 Στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΓΝΑ,