Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Κωνσταντίνος Ρίτης Καθηγητής Παθολογίας, Αιματολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου

2022-08-18T23:38:29+00:00February 19th, 2022|

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Στο εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) πραγματοποιούνται

2023-12-18T09:35:07+00:00February 19th, 2022|
Go to Top