Ομάδα Μελέτης Φλεγμονής ΔΠΘ

admin

Η Ομάδα Μελέτης Φλεγμονής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ασχολείται με την έρευνα των ανοσολογικών μηχανισμών επαγωγής και ρύθμισης της φλεγμονής σε διάφορα μοντέλα νόσων, σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.
 
H ομάδα δραστηριοποιείται στο εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του τομέα Γενικής Παθολογίας του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Παθολογίας κ. Κωνσταντίνο Ρίτη Το παραπάνω εργαστήριο αποτελεί βασική μονάδα μεταφραστικής έρευνας με εξοπλισμό σύγχρονης ανάλυσης σε επίπεδο μοριακής/γενετικής μελέτης, έκφρασης γονιδίων και πρωτεϊνικής έκφρασης (real time RT-PCR, Western Blot, Flow Cytometry, Cell Cultures Equipment, Fluorescence Microscopy).
 
Συγχρόνως παρέχει σύγχρονες διαγνωστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα σε γενετικό και μοριακό επίπεδο. Παράλληλα το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο ΔΠΘ. Η Ομάδα Μελέτης Φλεγμονής του ΔΠΘ έχει εκπονήσει την τελευταία δεκαετία, αυτόνομα ή μέσω διαπανεπιστημιακών και διεθνών συνεργασιών πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων για τις οποίες έχει λάβει σχετικές χρηματοδοτήσεις. Απόρροια των παραπάνω αποτελούν σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και κατοχυρώσεις πατεντών.
 
Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις της ομάδας τα τελευταία χρόνια αφορούν:
1) Την αλληλεπίδραση φλεγμονής και θρόμβωσης και τη μελέτη των βιολογικών οδών που εμπλέκονται: - Το μοντέλο του συνδρόμου αντιφωσφολιπιδίων. - Κλινικά θρομβωτικά μοντέλα που ρυθμίζονται από την ενεργοποίηση του συμπληρώματος. - Μοντέλα που διεγείρουν μεσολαβητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το JAK-2/STAT μονοπάτι. - Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
2) Τη σχέση της αυτοφαγίας και των εξωκυττάριων ουδετεροφιλικών παγίδων (neutrophil extracellular traps, NETs) στη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και στη φλεγμονώδη συμπεριφορά - Το μοντέλο της ουρικής αρθρίτιδας. - Το μοντέλο της σήψης.
3) Το ρόλο της θρομβίνης και της ενδοθηλίνης-1 στην επαγωγή της ίνωσης και στη ρύθμιση της ιστικής ανάπλασης. - Το μοντέλο της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας των νεογνών. - Το μοντέλο της συστηματικής σκλήρυνσης (σκληρόδερμα).
4) Τη σύνδεση φαινότυπου-γονότυπου και τη μελέτη μεσολαβητών που πυροδοτούν, συντηρούν ή διακόπτουν την φλεγμονή σε αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα με πρότυπο τον Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό (ΟΜΠ)
 
Στις ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας επίσης περιλαμβάνονται:
1) Βασική έρευνα στους μεταγραφικούς παράγοντες των ιντερφερονών σε νόσους – μοντέλα που χαρακτηρίζονται ως «ιντερφερονο-εξαρτώμενες» (ηπατίτιδες, χρονία μυελογενής λευχαιμία, λοιμώξεις από ενδοκυττάριους οργανισμούς).
2) Ανάπτυξη συστημάτων γονιδιακής μεταφοράς με τη τεχνολογία small interfering RNA (siRNA) με σκοπό τη εφαρμογή της γονιδιακής σιώπησης σε κυτταρικά μοντέλα.
3) Ανάπτυξη μεθόδου για ταχύ έλεγχο φλεγμονώδους ενεργοποίησης του εξωγενούς συστήματος πήξης (εφαρμογή σε επίκτητες θρομβοφιλικές καταστάσεις).